Kan andelsboligforeningens formand bestemme, at mine katte kun må færdes udenfor i snor?

Jeg har 2 katte og bor i en andelsboligforening, hvor det er tilladt at holde lovlige husdyr. Der er ingen vedtægter, der begrænser deres færden.

Men formanden i foreningen mener han kan beslutte, at mine katte kun må færdes udenfor i snor. Dette mener jeg ikke kan være rigtigt ?

Svar:

Formanden kan ikke på gyldig vis give dig et pålæg som det omtalte, når det er tilladt at holde husdyr, og der ikke er fastsat særlige begrænsninger i vedtægten. Det er i øvrigt yderst tvivlsomt, om der kan indføres regler om, at katte kun må færdes udenfor, såfremt de er i snor. Jeg mener det ikke.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund