Må udlejer ophæve lejemål, fordi den ene af lejerne er flyttet?

Mine to sønner har siden 1. oktober 1999 boet sammen i en beboelseslejlighed. Det bemærkes, at de begge står på lejekontrakten.

Den "store" er flyttet til København pr. 1.juni 2003, og "den lille" har nu fået en opsigelse under henvisning til lejelovens § 93, stk. 1, litra d !!

Den "store" har givet udlejer besked om fraflytningen - dog ikke ved anbefalet brev.

Jeg vil meget gerne have bekræftet, at denne opsigelse af ugyldig.

Svar:

Når begge står på lejekontrakten, kan udlejeren på ingen måde ophæve lejeaftalen, fordi den ene fraflytter.

Den tilbageblevne lejer gør klogt i at sende udlejeren et anbefalet brev, som han – af bevismæssige grunde – beholder en kopi af, og hvor han protesterer over den ugyldige ophævelse af lejemålet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund