Må administrator kræve 2.500 kr. for at udstede originalt andelsbevis?

I forbindelse med salg af min datters andelsbolig bliver vi kontaktet af ejendomsadministrator, der gerne vil have tilsendt det originale andelsbevis. Et sådant har hun aldrig modtaget, hun har kun modtaget en kopi der blev sendt hende anbefalet. 

Efterfølgende opretter administrator et nyt og kræver 2500 kr. for dette. Andre beboere i foreningen har ligeledes heller ikke modtaget originalt bevis. 

Må administrator kræve dette beløb af sælger ud fra ovenstående forudsætninger?

Svar:

Udstedelse af andelsbeviser bør være reguleret i andelsboligforeningens vedtægter. Ofte fremgår det af vedtægterne, at bestyrelsen udsteder et nyt andelsbevis, hvis det originale er blevet væk.

Er det originale ikke modtaget, skal honorarkravet afvises. 

Jeg finder endvidere, at et honorarkrav på 2.500 kr. er helt urimeligt.

Med venlig hilsen

Advokat Michael Thygesen

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.