Må jeg fremleje min ejerlejlighed i yderligere 2 år?

Jeg har fremlejet min ejerlejlighed i snart 2 år. 

Når dette lejemål udløber, har jeg en ny lejer som kunne være interesseret i at fremleje lejligheden i yderligere 2 år. Altså en ny lejer på en ny lejekontrakt i 2 år. 

Er dette tilladt?

SVAR:

Lad mig rette en misforståelse. Du har ikke videreudlejet, dvs. fremlejet, din ejerlejlighed, men derimod udlejet den - og det gør en stor juridisk forskel. I så fald gælder der nemlig ingen tidsmæssig grænse på to år.

Du har ret til at udleje alle de gange, du vil. Men er der tale om tidsbegrænsede lejemål, hvilket vil være klogt, risikerer du, at en lejer på et tidspunkt forsøger at få tidsbegrænsningen tilsidesat, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i dine forhold, se lejelovens § 80 stk. 3. I så fald risikerer du at stå med en ejerlejlighed, der kun kan sælges med respekt af lejemålet og dermed til en stærkt reduceret pris.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund