Kan jeg pålægges sagsomkostninger for at fastholde mine indsigelser mod varmeregnskabet?

Jeg har gjort skriftlig indsigelse mod et udfærdiget varmeregnskab.

Udlejer har givet en uacceptabel forklaring herpå og påpeger, at han - hvis jeg fastholder indsigelsen - er forpligtet til inden for 6 uger at udtage boligretsstævning, således at sagen afgøres ved boligretten.

Hvis jeg fastholder min indsigelse, kan jeg så blive pålagt omkostninger af nogen art (advokatudgifter eller andet)?

Svar:

Hvis udlejer mener at have et krav imod dig, skal udlejer ifølge lejelovens § 40, stk. 3 indbringe sagen for Huslejenævnet - og ikke boligretten, hvis udlejer vil fastholde kravet i henhold til varmeregnskabet.

Du vil ikke blive pålagt omkostninger, men kan maksimalt blive nødt til at betale udlejers krav i henhold til varmeregnskabet, hvis dette bliver Huslejenævnets afgørelse.

Med venlig hilsen

Lise Rørbæk von Lillienskjold