Hvorfor ofte kan mit lejede hus fremvises for potentielle købere?

Jeg har lige opsagt mit lejemål af et hus hos en privat udlejer og er i tvivl om, hvor meget udlejer kan tillade sig at vise huset frem.

Der er ikke skrevet noget i lejekontrakten. Udlejer vil sandsynligvis sælge huset når jeg flytter.

Jeg er ikke vild med at have for mange fremmede mennesker rendende i "mit" hus, men kan jeg nægte udlejer/ejendomsmægler adgang, eller skal jeg bare lukke alle ind?

Svar:

Du skal være indstillet på at åbne døren for potentielle købere mindst hver anden dag på et tidspunkt, der i et vist omfang passer dig, se lejelovens § 97 stk. 1, hvor der står følgende:

Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til at bese det lejede. Lejeren fastsætter tiden herfor. Den skal være mindst 2 timer hveranden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Denne kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder, når lejeren ikke er repræsenteret.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund