Kan vi som lejere opsige tidsbegrænset lejemål med 3 måneders varsel?

Min kæreste og jeg er blevet tilbudt et fremleje for 2 år. Hvis vi aftaler fremleje i 2 år, er det så gældende for begge parter, eller kan jeg som lejer stadig opsige med 3 mdr. varsel? 

Eller er det først muligt at flytte efter de 2 år er gået?

Med andre ord: er det ved fremleje muligt at fravige de normale opsigelsesregler for lejer?

Svar:

Som udgangspunkt er en tidsbegrænset lejeaftale om f. eks. 2 års leje - uopsigelig for både lejer og udlejer i hele lejeperioden.

Det betyder altså, at lejeaftalen først ophører, når det aftalte ophørstidspunkt indtræffer.

Men, man kan altid fravige lejelovens regler til gavn for lejeren. Dvs., at en aftale om opsigelsesvarsel for lejeren vil være gyldig.

Med venlig hilsen

Lise Rørbæk von Lillienskjold.