Må boligselskab trække tilbud på ledig lejlighed tilbage?

I mit boligselskab bliver ledige lejligheder først tilbudt beboere i samme afdeling. Blandt interesserede beboere er det den med den største boanciennitet, dvs. antal år i samme afdeling, som får tilbudt lejligheden.

Jeg fik i sidste uge tilbudt en intern lejlighed og fik tilsendt en lejekontrakt samt girokort til indbetaling af husleje og indskud. Jeg underskrev kontrakten og indbetalte det pågældende beløb. Dagen efter fik jeg et brev fra boligselskabet hvor de oplyste mig om, at der var sket en fejl, og at en anden interesseret beboer i afdelingen havde større boanciennitet end mig og derfor tilbagekaldte de tilbudet om overtagelse.

Mit spørgsmål går på, om hvornår en lejekontrakt er juridisk gyldig og om man blot kan tilbagekalde sådant et tilbud om overtagelse?

Svar:

Fremsendelse af lejekontrakt og indbetalingsopkrævning må anses at være et tilbud, som kan ikke tilbagekaldes, når det er kommet til dit kundskab. 

Er der i øvrigt i brevet eller vedtægterne ingen forbehold i forbindelse med fremsendelse af lejekontrakten som i dit tilfælde og var du i god tro om, at der var en med bedre anciennitet, er tilbudet bindende. 

Du skal have lejligheden.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød