Skal andelshaveren selv betale for udskiftning af punkterede termoruder?

Er det andelsboligforeningen eller andelshaveren som skal betale for udskiftning af punkterede termoruder?

Vedtægterne siger at indvendig vedligeholdelse påhviler andelshaveren og udvendig vedligeholdelse andelsboligforeningen.

Svar:

Udskiftning af punkterede ruder anses efter praksis i andels- og ejerforeninger for at være underlagt den enkelte beboers omkostning.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen