Kan min udlejer kræve trappeleje?

I forbindelse med et nyt lejemål har jeg fået oplyst en månedlig leje, men nu viser det sig, at jeg i lejekontrakten også skal skrive under på en såkaldt trappeleje. Det vil sige, at lejen hvert år stiger automatisk, og jeg har ikke fået oplyst, hvor meget, men det lød som om det var 100 - 200 kr. om året. 

Det synes jeg lyder som en ret stor lejeforhøjelse.  Det må for mig at se betyde en automatisk forøget lejeindtægt for udlejeren. 

Jeg vil derfor gerne vide, om der er retningslinjer, der skal følges ved fastsættelse af trappeleje.

Svar:

Reglen om trappeleje findes i lejelovens § 53. stk. 2. 

Udlejer kan betinge sig trappeleje, hvorefter huslejen automatisk - og uden krav om varsling af lejeforhøjelse - stiger hvert år til pr. en fastsat dato.

Kravene til trappeleje er, at dette følger udtrykkeligt af lejekontrakten.

Trappelejen skal fastsættes over en periode - eksempelvis 10 år - og lejekontrakten skal derfor også indeholde en sluttermin for den aftalte lejeforhøjelse.

Det er ikke gyldigt at aftale - f.eks. at den årlige leje - uden tidsbegrænsning skal forhøjes med et bestemt beløb om året.

Desuden skal det tydeligt fremgå, med hvilke beløb - trappelejen forhøjes hvert år.

Såfremt lejen forhøjes procentvis, kan denne procentvise forhøjelse kun accepteres, når den er let at udregne.

I modsat fald kan det kræves, at udlejer har udregnet forhøjelsen pr. år.

Med venlig hilsen

Lise Rørbæk von Lillienskjold