Kan jeg udleje min ejerlejlighed og aftale, at jeg kan opsige lejeren med 1 måneds varsel?

Da jeg har købt ny lejlighed  og endnu ikke har solgt min gamle ejerlejlighed er jeg interesseret i at udleje den endnu ikke solgte lejligheden på en aftale med kort opsigelsesfrist (en måned fra den 1. i måneden).  

Den anden dag hørte jeg imidlertid, at der kan være visse problemer med at opsige en lejer med så kort varsel, hvis jeg ikke selv skal bebo lejligheden, men i stedet sælger den. Er der noget om det?

SVAR:

Du kan IKKE udleje din ejerlejlighed på det vilkår, at du kan opsige lejemålet med en måneds varsel. 

I stedet kan du udleje den tidsbegrænset, fx i tre måneder, så lejemålet udløber uden yderligere opsigelse pr. en bestemt dag, hvor lejeren skal flytte. Hvis du vælger en tidsbegrænset udlejning, skal du klart præcisere i lejeaftalen, at der er tale om en ejerlejlighed.

Du bør ikke forlænge en tidsbegrænset lejeaftale, dvs. indgå en ny tidsbegrænset lejeaftale med den samme lejer, for i så fald får lejeren mulighed for at få tidsbegrænsningen tilsidesat, og derfor kan du få uhyre vanskeligt ved at opsige lejemålet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund