Skal vi som lejere selv betale for reparation af opvaskemaskinen?

Vi er lige flyttet i en lejlighed, hvor der står i lejekontrakten, at der både er opvaskemaskine, vaskemaskine mm. og det er jo altid rart. 

For et par dage siden gik vores opvaskemaskine så i stykker, og derfor ringede jeg selvfølgelig til vores udlejer. Den blev også repareret med det samme, men regningen siger han vi selv skal betale. 

Det kan jeg ikke helt forstå. Jeg mener, det er jo ikke vores opvaskemaskine. Jeg troede at alt hvad der ikke stod i lejekontrakten, som vi selv havde med, det er selvfølgelig vores ansvar, men de andre ting, som fulgte med lejligheden, er det også vores ansvar?!? 

Den lejlighed vi boede i før, var det sådan at alt hvad der var udlejers, sørgede han for, og alt hvad der var vores, sørgede vi for. 

Kan I hjælpe mig?!?

Svar:

Hvis intet følger af lejekontrakten, er det udlejer, der har vedligeholdelsespligten vedrørende lejemålet - både indvendigt og udvendigt.  

Udlejer kan dog i lejekontrakten betinge sig, at vedligeholdelsespligten "overvæltes " på lejeren. Dette skal følge udtrykkeligt og fremhævet af en standardlejekontrakt.

Endvidere skal det specifikt fremgå, hvilke genstande/inventar, der henhører under lejerens vedligeholdelsespligt.

Såfremt Jeres udlejer har opfyldt ovenstående, hæfter I som lejere for vedligeholdelsen på opvaskemaskinen.

Dette gælder dog ikke for slid og ælde. Derfor skal I ikke betale for en reparation, som skyldes opmaskemaskinens naturlige ælde el.lign.

Med venlig hilsen

Lise Rørbæk Jensen