Kan vi få 180.000 kr. betalt for fiktive forbedringer tilbage?

I for 5 måneder siden købte vi en aktielejlighed, og vi betalte ud over selve aktieværdien kr. 180.000,- for fiktive forbedringer.

Nu har vi fortrudt at vi gav ham alle disse penge, men det er jo svært at få fat i en lejlighed. Men nu har vi opdaget lejlighedens elendige stand, og vi mangler penge til istandsættelsen. 

Vi har sælgers underskrift på beløbet.

Har vi nogen mulighed for at kræve pengene tilbage? og hvordan skal det i så fald gribes an?

Svar:

Ifølge § 11 i lov om boligfællesskaber gælder der for aktielejligheder de samme overdragelsesregler som ved andelsboliger. Det betyder at prisen skal være godkendt af boligforeningen og skal være i overensstemmelse med lovens og vedtægternes principper.

I henhold til lovens § 16 er der mulighed for at kræve "overprisen" tilbage, men der er en 6 måneders forældelsesfrist, så det haster for Jeres vedkommende med at kræve beløbet tilbage. Inden fristen udløber skal stævning være indleveret til retten.

I skal altså hurtigst muligt søge advokatbistand for at komme videre.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen