Kan mine kreditorer tvinge mig til at sælge min overbehæftede bil?

Jeg har økonomiske problemer og forventer at komme i fogedretten. 

Jeg har en bil med restgæld på 190.000 kr., og banken har et ejerpantebrev på 200.000 kr. i bilen. Jeg har ikke problemer med at overholde mine forpligtelser i forhold til banken, men derimod med nogle anparter. 

Bilens markedsværdi er ca. 185.000 kr. 

Vil dem jeg skylder penge kunne gøre udlæg i bilen eller tvinge mig til at sælge den?

Svar:

Der kan godt gøres udlæg i bilen, men udlægshaver kan ikke sætte bilen på tvangsauktion eller på anden vis tvinge dig til at sælge bilen, medmindre udlægshaver først indfrier banken. - og det vil jo ikke kunne svare sig.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg