Hvor ofte må jeg have besøgende med hund?

Når der er forbud mod dyr, må jeg så have en hund på besøg når det passer mig ?

Hvor mange gange evt. om ugen

Svar:

Hvis der kun er forbud mod dyrehold, må du godt have besøgende, der medbringer en hund. Du må ikke passe hunden for dem.

Der findes ingen generel regel for, hvor ofte du må have besøg af gæster, der medbringer en hund, men efter min vurdering gør du klogt i kun at have det nogle få gange (måske 3-5 gange) om måneden.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund