Kan jeg opsiges, fordi min byttepartner ikke er flyttet ind i min gamle lejlighed?

Jeg har byttet min lejlighed og er indflyttet i den nye lejlighed pr. 1.11.01.

10 dage efter min indflytning får jeg en opsigelse af min nye lejekontrakt med begrundelsen, at dem jeg har byttet med ikke er flyttet ind i min gamle lejlighed og åbenbart ikke har haft til hensigt at gøre det, da de har fundet noget andet at bo i, hvorefter de har opsagt lejemålet.

Hvordan kan det nu berettige min nye udlejer til at opsige mig? Det kan vel ikke komme mig til skade?

Svar:

Udlejer kan modsætte sig lejernes bytteønsker, såfremt udlejer mener, at byttet ikke er reelt - og der dermed er tale om omgåelse af lejelovens bytteregler.

Dette er svært for udlejer at vurdere inden byttet, og derfor sker det sjældent, at udlejer berettiget kan nægte bytte med en sådan begrundelse.

Efterfølgende opstår så problemet, hvor én af byttepartnerne ikke realiserer byttet, og udlejer har herefter en streng bevisbyrde, idet udlejer skal bevise, at begge parter havde manglende reelle hensigter med byttet.

For den fraflyttende lejer skal udlejer bevise, at denne ikke ønsker at tage bopæl i den nyerhvervede byttelejlighed. Udlejer skal desuden bevise, at den tilflyttende lejer er i ond tro om byttet, da lejeren véd eller burde vide, at den anden part i bytteforholdet ikke har reelle intentioner med byttet.

Kan udlejer bevise ovenstående i din sag, kan udlejer kræve, at du fraflytter lejemålet.

Det er dog yderst sjældent, at udlejer får medhold i, at den tilflyttende lejer skal fraflytte lejemålet, da det oftest ikke findes bevise, at denne lejer har kendskab til den fraflyttende  lejers intentioner.

Du bør således gøre udlejer opmærksom på ovenstående, og kræve, at udlejer beviser, at du har haft kendskab til din byttepartners intentioner.

Det vil evt. være en god idé at kontakte en advokat, såfremt udlejer fastholder opsigelsen.

Med venlig hilsen

Lise Rørbæk Jensen