Skal jeg selv betale rørskade i mit badeværelse?

Min underbo har fået vandskade i sit badeværelse, der ligger under mit badeværelse. Ejerlejlighedsforeningen har ikke tegnet en forsikring, der dækker udvidet rørskade - så jeg formoder at det vil være normalt at ejerforeningen dækker reparationen - da min privatforsikring ikke dækker. 

Vi ved ikke hvad der er galt - og ejerforeningen har nu bedt om min tilladelse til at bryde badekar- mv op for at kunne finde ud af, hvad der er galt. Formanden siger at jeg skal dække udgiften hvis det er de vandrette rør, der er noget galt med. Men det kan jeg ikke se af  hverken vedtægter eller i øvrigt.

Svar:

Som udgangspunkt har formanden i foreningen ret.

Medmindre vedtægterne opdeler vedligeholdelsesforpligtelserne anderledes er det sådan, at vandrør, afløbsrør, og varmerør, er underlagt foreningens vedligeholdelse, så længe det er rør der tjener til fordeling, hvilket typisk er de lodretgående rør. Forgreningerne derfra til de enkelte beboere med tilhørende installationer, f.eks. håndvask, toilet, radiator, er derimod under den enkelte beboers vedligeholdelse.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen