Kan udlejer sige os med 3 måneders varsel, da hun selv vil benytte huset?

Min udlejer skal skilles og vil bo i huset selv. Hun kom i søndags og sagde vi skulle være ude i løbet af 3 mdr.

Vi flyttede ind i december måned med lovning om at kunne  købe huset i løbet om 2 år

Men har det ikke på skrift da vi ikke har fået en ordentlig kontrakt endnu. 

Svar:

Jeres udlejer kan ikke opsige med 3 måneders varsel, når hun selv ønsker at bo i huset. Dette kræver et opsigelsesvarsel på 1 år.

Desuden skal opsigelsen være skriftligt, indeholde en begrundelse for opsigelsen, samt oplyse lejeren om muligheden for at gøre indsigelse mod opsigelsen. Hvis opsigelsen ikke indeholder disse oplysninger, er den ugyldig, og udlejeren må sende en ny opsigelse.

Hvis I kun har fået en mundtlig opsigelse, eller den ikke opfylder ovenstående krav, har I ingen pligt til at gøre udlejeren opmærksom på dette. I kan vente til den afsendte ugyldige opsigelse "udløber" - og derefter fortælle udlejeren om ugyldigheden. Herefter må udlejeren fremsende ny gyldig opsigelse.

 Hvis I ikke har en kontrakt, sidder I på lejelovens almindelige vilkår.

 Med venlig hilsen

 Lise Rørbæk Jensen