Har kommunen genhusningspligt ved ekspropriation?

Jeg har siden 1985 lejet et hus af kommunen. Nu er der imidlertid en risiko for at huset skal rives ned i forbindelse med en lokalplan for området, der drejer sig om udvidelse af en vej og anlæggelse af en rundkørsel.

Jeg har henvendt mig til kommunens ejendomskontor, men her siger man, at det endnu ikke er endeligt afgjort, om huset skal rives ned. Jeg har 2 logerende boende i huset, den ene har boet her i 5 år, den anden i 2 år.

Huset blev oprindeligt eksproprieret for at gennemføre en trafikomlægning, der senere blev skrinlagt. I lejekontrakten står der:
Udlejeren kan i forbindelse med bygningens nedrivning eller evt. anvendelse af bygningen til kommunalt formål opsige lejemålet med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

Mit spørgsmål er nu, om kommunen har genhusningspligt for os alle 3, og hvad vi i givet fald er berettiget til at få. Vi vil gerne fortsætte med at bo sammen, men det ville jo kræve, at vi fik tilbudt et hus af samme størrelse.

Svar

Hvis du boede til leje i en ejendom, der skulle eksproprieres, ville du ganske rigtigt have ret til en erstatningsbolig, og størrelsen m.v. af denne bolig fremgår af lejelovens § 85 a stk.2:

"Kommunalbestyrelsen anviser erstatningsboligen. Den anviste erstatningsbolig skal være af passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og udstyr. Boligen har en passende størrelse, når den enten har et værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer eller samme værelsesantal som husstandens hidtidige bolig".

Men jeg kan ikke se, at du har ret til en erstatningsbolig i et tilfælde, hvor du har lejet huset, efter det er eksproprieret, og hvor du er gjort bekendt med, at det senere måske skal rives ned.

Jeg kan i hvert fald ikke finde lovregler, der giver dig en sådan ret.

 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund