Må mine forældre bo hele året i sommerhus?

Mine forældre har et sommerhus, som min bror og jeg har overtaget ejerskabet af for et par år siden. De købte det omkring 1985. I skødet står der, at de har brugsret så længe de lever. Mit spørgsmål er så:

Må mine forældre bo helårligt i det, når de nu går på pension om få år?

Svar:

Dine forældre må ikke bo i sommerhuset hele året, når de modtager social pension, for de ejer ikke længere sommerhuset.

Efter planloven § 41 stk. 1 gælder følgende bestemmelse: 

"En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 8 år".

Dine forældre kan eventuelt prøve at søge en dispensation, men de får den næppe.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund


Hit Counter

12-07-20