Hvor tit og hvor meget må vores husleje stige?

Min mand og jeg bor til leje i et hus på ca. 110 m2. Huset er fra ca. 1958. Det er beliggende i en lille landsby på Sjælland. 

Da vi flyttede ind for 5 år, siden startede vi med at betale 3600 kr. pr. md. i husleje excl. forbrug. November 1999 fik vi så en huslejestigning på 500 kr. Vi er nu mundtligt blevet varslet endnu en stigning på 500 kr. med den begrundelse, at alting stiger og alt er så dyrt. Vi er enige med udlejer i, at alting stiger, men ikke helt enige om den stigning i huslejen som de netop har varslet.

Kan udlejer bare mundtligt varsle huslejestigning igen på 500 kr. med den begrundelse, at alting stiger og alt er så dyrt? Vi ved jo ikke om det er deres eget hus, eller deres privatforbrug eller ejendomsskat for vores hus, der er blevet dyrere. I følge ejendomsvurdering 2000 fra Told og Skat er huset vurderet til 630.000.

Svar:

I lejeloven er der helt faste regler for, hvorledes der skal forholdes med varsling af husleje og huslejens størrelse.

For at kunne forhøje lejen skal lejen være væsentligt lavere end det lejedes værdi. Det lejedes værdi påvises ved sammenlignelige lejemål. Dette er udlejers bevisbyrde.

Varslet er 3 måneder, jf. LL § 48, stk. 1 og varslet skal være skriftligt samt indeholder oplysninger om lejeforhøjelsens størrelse og grunden til forhøjelsen. Endvidere skal der i varslingen være oplysninger om, at lejeren har en indsigelsesfrist på 6 uger. Indeholder varslet ikke disse oplysninger er det ugyldigt.

Jeres huslejevarsling er derfor ugyldig og i behøver ikke at rette jer efter den.

Endvidere kan ny lejeforhøjelse med henvisning til det lejedes værdi først ske 2 år efter lejemålets indgåelse/sidste lejeforhøjelse grundet det lejedes værdi, jf. LL § 47, stk. 3. 

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)