Skal sælger have glæde af, at vi har valgt en billigere ejerskifteforsikring?

Min mand og jeg har købt hus og i den forbindelse tegnet en ejerskifteforsikring.

Med salgsopstillingen fulgte der et forsikringstilbud på en ejerskifteforsikring i Danske Bank til ca. 13.200 kr. Den sagde vi nej til og fandt en anden og billigere forsikring i et andet selskab. Den kostede ca. 9.500 kr. 

Vi havde af vores advokat fået fortalt at sælger skulle betale det halve af ejerskifteforsikringen, (den der fulgte med salgsopstillingen), og vi  skulle være klar over at hvis vi valgte en der var dyrere, skulle de stadig kun betale de ca. 6.600 kr.

Skal sælgeren ikke betale dette beløb, uanset om vi som køber vælger en  der er billigere - det må da virke begge veje.

Sælgers advokat siger at de kun skal betale det halve af den forsikring vi har tegnet.
Vores advokat siger, at sælgers skal betale halvdelen af 13.200 kr.

Hvem har ret?

SVAR:

Jeres advokat har ret. Dette fremgår tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget:

Størrelsen af det beløb, sælgeren skal betale, må ikke afhænge af, om køberen vælger en anden - billigere eller dyrere - forsikring end den, sælgeren har fremlagt tilbud på. Selv om køberen vælger en dyrere forsikring, er det tilstrækkeligt, hvis sælgeren alene har forpligtet sig til at betale halvdelen af præmien for den tilbudte forsikring. Tegner køberen omvendt en billigere forsikring, skal sælgeren alligevel være forpligtet til at betale et beløb, der mindst svarer til halvdelen af den samlede præmie ifølge det fremlagte tilbud. 

Sælger skal betale halvdelen af den tilbudte præmie eller 6.600 kr, og sælger får således ikke glæde af, at Ii har valgt en billigere forsikring.

Med venlig hilsen

Per Andreasen

RET&RÅD, Glostrup

Danmarks Familieadvokat samarbejder med Ret & Råd.