Hvilke "rimelige grunde" kan en udlejer have til at modsætte sig bytte?

Jeg har skrevet tidligere vedr. lejeloven og 3 års-reglen vedrørende bytte.

I princippet kan udlejeren kan modsætte sig bytte, hvis udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

Og så har jeg ét spørgsmål:

Hvad er rimelig grund?????

Svar:

Den omtalte bestemmelse er udelukkende medtaget i lejeloven for at opsamle tilfælde, hvor det vil være urimeligt, at en udlejer skal acceptere et boligbytte, fordi de øvrige - og mere formelle - betingelser er opfyldt.

Derfor kan en "rimelig grund" fx være, at udlejeren tidligere har haft den lejer, der ønsker at flytte ind i en bolig i ejendommen, boende som lejer, og at denne lejer misligholdt sine forpligtelser i et sådant omfang, at lejemålet dengang blev ophævet af udlejeren.

Ligeledes kan reglen bruge, hvis ønsket om boligbytte ikke må anses at være reelt, fx fordi den udflyttende lejer slet ikke har til hensigt at bo i den indflyttende lejers bolig (eller måske kun bo der i få uger), dvs. et forsøg på at omgå lejelovens regler.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund