Hvordan kommer jeg min klaprende tagsten til livs uden selv at betale?

Jeg og min familie har bygget hus, som af byggefirmaet blev afleveret den 1. juni 1999.

Et år efter afleveringsdatoen skal firmaet gennemgå huset for fejl og mangler og uden beregning udbedre disse.
 
Jeg har inden den 1. juni 2000 skriftligt gjort opmærksom på de konstaterede fejl/mangler, men firmaet er endnu ikke dukket op.
 
Jeg har imidlertid tiltro til, at de inden længe vil komme, men har et konkret problem, som er jeg er bange for, at man vil  forsøge at snakke sig  udenom:
 
I blæsevejr klaprer vore tagsten, så det i perioder ikke er til at sove om natten.

Taget er udført i røde tegl, og så vidt jeg er orienteret, anbefales det, at alle sten i de yderste rækker samt  hver 3. sten på det øvrige tag bindes.

Jeg kan ikke se, om tagstenene er bundet efter disse regler, da undertaget hindrer mig i dette, men firmaet vil givetvis hævde, at taget er lagt efter gældende regler.
 
Hvad er mine chancer for at komme denne klapren til livs uden selv at skulle betale gildet?
 
Enten er tagstenene ikke bundet forskriftsmæssigt, eller også ER de bundet forskriftsmæssigt, men klaprer alligevel  -  hvordan står jeg så?
 
Jeg er bekendt med, at der findes 2 typer bindere, hvoraf den ene er bedre end den anden, og jeg er bange for, at vort tag er bundet med den dårlige...


Svar:

Du må vel først via en håndværker eller ingeniør finde ud af, hvad der er galt og hvordan taget er bundet.

Det afgørende er, om tagstensfabrikkens bindeforskrifter for netop dette tag er overholdt.

Hvis de er det, og taget alligevel klaprer en gang imellem, er det nok svært at komme igennem med, at der er tale om en mangel, medmindre klaprelyden er så voldsom, at man ikke bør finde sig i det.

Det bliver så en skønsmæssig vurdering, hvor resultatet afhænger af den skønsmand, der ser på sagen.

Hvis taget ikke er bundet korrekt, er der tale om en mangel, som skal afhjælpes uden omkostninger for dig.

Har du reklameret skriftligt ???

Med venlig hilsen

Tom Tønnies

RET&RÅD, Vejen
Tlf.: 75 36 22 44

jug-logo.jpg (14017 bytes)