Er tilbud fra håndværker bindende?

I vores andelsforening er vi i øjeblikket ved at renovere facader.
 
I den forbindelse har vi fået og accepteret et tilbud fra en entreprenør, der ordret lyder på:

"2 langsider fra sokkel til gesims, afrensning ekst. puds, med udkast afsluttet med farvet puds".

Nu er mureren, som er underentreprenør, imidlertid fremkommet med et yderligere krav på ca. 9.000+25% for nedbankning af falspuds ved vinduerne, samt 32.000+25% for uforudseeligt ekstra forbrug af puds pga. skævt murværk.

Begge beløb, mener entreprenøren, er at betragte som ekstra arbejde.
 
Foreningens standspunkt er umiddelbart, at vi har modtaget et tilbud fra entreprenøren, som vi vil holde os til, eller er vi helt gal på den?

Vi mener, at det må være entreprenørens ansvar at tage de forbehold, han finder nødvendige ved tilbudsgivningen og ikke i forbindelse med arbejdet?

Entreprenøren har sagt, at han har orienteret os om, at der kan komme "overraskelser" og det har der da også været, men det har været i form af sunket murværk, som så er blevet genoprettet.
 
Men måske er der tilfælde, hvor man kan sige, at murværket er så skævt, at det er rimeligt, at vi skal betale.
 
Det skal siges, at mureren har besigtiget ejendommen før tilbudsgivningen, blandt andet for at vurdere, hvorvidt der skulle sandblæses eller foretages nedbankning af pudsen, men at muren jo da var dækket af det gamle puds.
 
Vinduerne har været tilgængelige for tilsyn i forbindelse hermed.
 
Vi har til projektet tilknyttet en arkitekt, som mener, at vi vil tabe sagen, hvis vi nægter at betale, da entreprenørens krav er gældende i henhold til AB92.
 
Han siger, at det er et problem han ofte støder på, at man tror et tilbud er en fast pris.
 
Men hvis man ikke kan forudsætte dette, kan man jo aldrig lægge et budget for et byggeri - eller hvordan?!
 
Tilbuddet udføres i henhold til Danske entreprenørers standardforbehold af november 1995.
 
Svar:

Det lyder næsten, som om det er arkitekten, der enten har skaffet mureren eller får procenter af regningen.

Jeg går ud fra, at der ikke forud for tilbuddet fra jer eller arkitekten er afleveret noget udbudsmateriale, der præcist beskriver arbejdets omfang.

For hvis det er tilfældet, skal alt, hvad der ligger udover det beskrevne, betales som ekstraarbejde.

Men hvis I blot har bedt en murer - efter besigtigelse - givet et tilbud på "2 langsider fra sokkel til gesims, afrensning ekst. puds, med udkast afsluttet med farvet puds", og han så gør det, uden at undersøge sagen ordentligt, er det da helt klart hans problem.

Han kunne jo i sit tilbud have taget forbehold, og så kunne han have krævet ekstrabetaling for det ukendte.

Jeg går ud fra, at også nedbankning af falspuds ved vinduerne efter en naturlig fortolkning må være omfattet af tilbuddet, da man vel ikke kan forestille sig, at facaderne renoveres med farvet puds, men ikke ved vinduesfalse !!!!!

De er vel også en del af facaderne, med mindre der tages forbehold.

Så det er dig, og ikke din arkitekt, der har ret.
 
Dette er så elementært, at dette burde arkitekten vide.

Med venlig hilsen

Tom Tønnies

RET&RÅD, Vejen
Tlf.: 75 36 22 44

jug-logo.jpg (14017 bytes)