Hvem skal betale for de knaldede ruder?

Min overboers børn spiller fodbold i haven - det er ok.

Men det er mine vinduer, der er udsat  (enkeltfag palævinduer).
 
 Er der juridisk mulighed for, at jeg kan pålægge udlejer at erstatte en evt. ituslået rude?
 
Jeg vil gerne have tilladelse til at  kontakte en glarmester og et rengøringsfirma.
 
Det er ikke et spørgsmål om, der evt. kan komme en bold på vinduerne, men hvornår uheldet forekommer igen.
 
En fodbold har allerede ituslået et vindue og med stor sandsynlighed vil det ske igen.
 
Svar:

Medmindre det er udlejers egne børn, kan ansvar ikke pålægges ham. Du kan dog anmode ham om at rette henvendelse til din overbo angående problemet, hvis du ikke selv har haft held med det.
 
Du giver ingen oplysninger om, hvornår din lejekontrakt er indgået.
 
Er den indgået før 1. juli 1994 påhviler det dig efter den gamle lejelovens § 20 at vedligeholde vinduer og dermed sørge for udskiftning, såfremt de knaldes.
 
Er din lejekontrakt indgået efter 1. juli 1994 er vedligeholdelsespligten - medmindre andet i kontrakten er aftalt -  derimod udlejers, og da skaden er hændelig (set fra din synsvinkel) skal udlejer sørge for udskiftningen, så på den måde kan man sige at udlejer "hænger på den", selvom han ikke er ansvarlig i sædvanlig forstand.
 
Den, der må betale for udskiftningen, kan så rette regreskrav mod børnene og evt. deres forældre.
 
Familieforsikringen (børnenes, hvis en sådan er tegnet) dækker sædvanligvis sådanne skader.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)