Skal man være uddannet ejendomsmægler for at sælge erhvervsejendomme?

Jeg kunne godt tænke mig at starte et selskab, der skal formidle salg af erhvervsejendomme, byggegrunde o.l. på samme vilkår som en almindelig erhvervsejendomsmægler.

Jeg har på fornemmelsen, at der foreligger lovkrav om uddannelse som statsaut. ejendomsmægler el. lign, forinden man kan stifte et sådant selskab.

Jeg har ingen ejendomsmægleruddannelse.
 
Jeg har en revisorbaggrund og har desuden et ejendomsselskab med udlejningsejendomme.
 
I forbindelse med driften af mit ejendomsselskab har jeg erfaret, at der ikke alene er gode penge i at besidde ejendomme, men så sandelig også i at formidle salg af ejendomme.

Såfremt I kan svare bekræftende på, om der er tale om lovkrav om en ejendomsmægler uddannelse, vil jeg gerne høre om det er nok at ansætte en ejendomsmægler, og lade ham deltage i driften.

Hvordan erhverver jeg mig i det hele taget en mægleruddannelse - altså på det niveau der evt. måtte være påkrævet ?

Svar:

Hvis du starter en virksomhed, der skal formidle og sælge rene erhvervsejendomme/erhvervsbyggegrunde gælder der faktisk ikke ingen uddannelses - eller registreringskrav. Blot må du ikke anvende betegnelsen ejendomsmægler eller betegnelser, der kan forveksles hermed.

Hvis du formidler ejendomme også til forbrugere, bliver du omfattet af lov om omsætning af fast ejendom. Her er et krav om, at du enten er registreret ejendomsmægler, advokat eller et pengeinstitut, realkreditinstitut eller forsikringsselskab.

Med venlig hilsen

Brian Bruun Hansen, advokat

RET&RÅD, Ballerup

retraad.gif (5798 bytes)