Hvem skal betale for vand, der er fosset ud i jorden?

Jeg bor til leje i en nedlagt landbrugsejendom. Jeg har boet her i 3½ år.

Igår - torsdag kom min udlejer med en regning på vand, hvilket er helt normalt. Jeg har et normalforbrug på omkring 80 kubikmeter/år.

Denne regning var på 350 kubik, og grunden er, at der har været en rørskade. Røret sprang i jorden under huset, og der gik derfor en tid, inden jeg opdagede det, og fik hidkaldt ejeren, så han kunne iværksætte reparation, hvad han også gjorde (over hans forsikring).

Nu vil han have, at jeg skal betale de godt 4.000 kr., for vand - altså også for det vand, der er løbet ud i jorden. Kan han forlange det?

Svar

Svaret er NEJ!

Da det er udlejerens ansvar at holde rørinstallationer i god og brugbar stand, er det ham - og kun ham - der skal betale det vand, som er rendt ud i undergrunden.

Meddel ham, at du er indstillet på at betale dit forbrug, som skønsmæssigt kan ansættes til det samme som tidligere år, dvs. 80 kubikmeter, mens han er forpligtet til at betale resten, evt. via sin forsikring.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund