Udlæg i halvpart af hus?

Jeg er medejer af et sommerhus (2/6) og et hus (1/2). Jeg risikerer at blive dømt i en retssag, hvor jeg skal udrede kr. 200.000,-, som jeg i bekræftende fald vil prøve at afdrage.

Kan dette ikke lade sig gøre, kan kreditor så gøre udlæg i de ovenstående ejendomme, jeg kun er delvis medejer af?

Lars L.

Svar

Dine kreditorer kan godt gøre udlæg i dine anparter af fast ejendom. Sådanne anparter kan desuden sættes på tvangsauktion.

Der vil næppe blive budt ret meget for et halvt (sommer)hus, og din samlever/ægtefælle kan i givet fald købe din anpart på tvangsauktionen.

Den, der køber anparten på tvangsauktionen, kan normalt kræve samejet opløst ved en såkaldt frivillig auktion gennem fogedretten.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus