Jeg har fortrudt, at jeg ikke købte min lejlighed som andel!

Jeg bor som lejer i en andelsboligforening, som indtil for 5 år siden var Københavns Kommunes lejligheder.
Jeg har boet der i snart 18 år.
 
På det tidspunkt valgte jeg desværre ikke at købe andelen.

Men nu vil jeg gerne købe min lejlighed som andel, men får at vide, at det ikke kan lade sig gøre.

Formanden siger, at der er folk på venteliste, som skal have den tilbudt først  (og hvis det sker står jeg i realiteten uden et sted at bo).

Jeg ved ikke, om der står noget om dette i vedtægterne.
 
Men, har de ud fra et lovmæssigt perspektiv ret til at nægte, at jeg kan købe andelen til den pris ,de bliver solgt til for tiden?

Svar:

På det tidspunkt, hvor den ejendom, du bor i overgik til andelsbolig, kunne du have tilmeldt dig.
 
Det ville du ikke, og fortsatte dermed som lejer i andelsboligforeningen.

Medmindre vedtægterne måtte bestemme andet, har du ikke nu krav på at indtræde som andelshaver, og bestyrelsen kan nægte at overdrage lejligheden til dig på andelsbasis.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen