Må de blive ved med at kræve penge for istandsættelse?

Vi har lige solgt vores andelsbolig og nu er vi kommet i problemer.
 
Andelsforeningen gik igennem boligen og fandt de ting, som vi skulle sætte i stand, før køber skulle overtage.

Det gjorde vi så, men nu er der kommet meget mere på.

De har fx. afkalket badeværelset til 2.000 kr. og siger nu, at det er for vores regning, uden at have vores underskrift på, at det er ok.
 
Kan de det?
 
Vi må vel selv bestemme håndværker, når det er os, der får regningen, ikke?
 
I det hele taget kræver de nu en hel masse mere end der står på papiret:
Vandskader under vinduerne, som også var der, da vi overtog lejligheden for 5 år siden, men nu skal vi bøde for dem - da vi overtog kunne vi ikke få nogen erstatning.
 
Vi føler vi bliver taget ved næsen - de bliver ved med at sætte prisen op.

Svar:

Jeg formoder erhververen og andelsboligforeningens bestyrelse har gennemgået og vurderet lejligheden inden overdragelsen, og mangler som umiddelbart kunne konstateres, kan erhververen derefter ikke kræve godtgjort hos sælger.

Jeg mener derfor ikke, at køber har krav på, at I skal betale for udgiften til afkalkning af f.eks. fliser eller badekar.

Det samme mener jeg må være gældende i relation til købers krav om udbedring af vandskader ved vinduer.

Jeg mener derfor, I skal fastholde, at der skal afregnes efter overdragelsesaftalen, og med mindre der fremkommer krav om refusionen i relation til deciderede ulovlige installationer, f.eks. el- eller vandinstallationer, må der afregnes som aftalt.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen