Kan ejerforeningen tvinge os til at betale for ødelagt vandrør?

Vi bor i en ejerlejlighed, som vi købte i august sidste år. I januar besluttede vi at renovere badeværelset og håndværkerne startede med at rive alt det gamle ud kort tid efter.
 
En af de første dage opdager håndværkerne at en vandrørsforsyning til naboejendommen er tæret og træværket i muren rådnet. Røret går fra den lodrette vandforsyning gennem vores badeværelse og vandret ind til naboens badeværelse.
 
Håndværkerne får fat i formanden for ejerforeningen samt naboen, og går umiddelbart i gang med udskiftning af rørforsyningen med begge parters vidende.
 
I juni behandler ejerforeningen sagen og beslutter at betale for udbedring af væggen.
Samtidigt pålægger de os og naboejendommen at betale for udbedring af det tærede rør i fællesskab, idet de henviser til vedtægterne, hvor kun de lodrette rørforsyninger anses som ejerforeningens ansvar.
Naboejendommen afviser at betale noget som helst og henviser til, at de ikke har bestilt noget reparationsarbejde.
 
Vi tager derefter fat i Boligministeriet og beder om hjælp.
De sender kopi af Peter Bloks artikel 'Ejerlejligheder' som vi sender til ejerforeningen og naboen.
I september kommer ejerforeningen tilbage med svar om, at de fastholder deres beslutning.
 
Vi mener ikke, at vi alene kan hænge på denne vedligeholdelsesudgift og støttes af den person, som vi talte med i Boligministeriet.
 
Rørforsyningen er af fælles karakter, idet den forsyner naboen med vand gennem vores lejlighed.
Vi kunne have valgt at afbryde forsyningen og naboen ville have været uden vand. Desuden var det kun et spørgsmål om tid, før et brud ville have oversvømmet bygningen.
 
Desværre har vi hverken vores nabo eller ejerforeningens forståelse.
 
Vi vil derfor bede om hjælp.
 
Hvordan står vi i denne sag og hvordan kan vi komme videre?


Svar:

Det er korrekt at afgrænsningen mellem individuel vedligeholdelse og fælles vedligeholdelse (dvs. vedligeholdelse der foranstaltes af ejerforeningen eller andelsboligforeningen), for så vidt angår vvs-installationer gerne opdeles således, at de lodrette rør betragtes som fælles, hvorimod de vandrette rør eller forgreninger fra de lodrette rør betragtes som underlagt den pågældende ejers vedligeholdelse.

Som du beskriver forholdet, kan dette efter min opfattelse dog ikke gælde i denne situation, hvor rørføringen åbenbart er noget atypisk, men hvor forgreningen fra jeres lejlighed over mod naboen må anses som en del af det fælles anlæg.

I relation til den håndværker der har udført arbejdet, er der ingen tvivl om, at I hæfter for, at regningen bliver betalt, da I har bestilt arbejdet. Hvis ejerforeningen eller ejeren af nabolejligheden stadig nægter at betale, er der derfor ikke andet for, end at fremsætte krav overfor naboen og ejerforeningen, og eventuelt efterfølgende indlede retssag mod disse med påstand om, at jeres udgift refunderes.

Inden dette sker vil det nok være hensigtsmæssigt at anmode om, at spørgsmålet bliver optaget på førstkommende generalforsamling med forslag om, at udgiften dækkes af ejerforeningen.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen