Hvem skal betale vandskaden?

Vi har en ejerforening med 4 medlemmer i et hus fra 1908 med 1 lejlighed på hver etage (4 i alt).

Der er konstateret vandindtrængning i nederste lejlighed, sandsynligvis pga. dårlig afdræning, idet det gamle dræn ikke længere fungerer optimalt.
 
Er det et anliggende for ejerforeningen eller er det et anliggende for den pågældende lejlighed?
 
Hvem har det økonomiske ansvar?

Den nederste lejlighed blev solgt her i sommer, og det er den nye ejer, som har opdaget vandskaden.

Svar:

Der er efter min opfattelse overhovedet ikke nogen tvivl om, at problemet med fugt i ejendommens kælder og dermed også i lejligheden i stueetagen, er et problem for ejerforeningen, og ikke blot for ejeren af lejligheden i stueetagen.

Hvis ejerforeningen ikke vil påtage sig at sørge for, at problemet bliver løst, må ejeren af stuelejligheden således fremsætte krav overfor ejerforeningens bestyrelse, hvilket i så lille en ejerforening formentlig vil sige direkte overfor de øvrige medlemmer, og meddele at det forlanges istandsat, da der er en forpligtigelse til forsvarlig vedligeholdelse af ejendommen, jf. Ejerlejlighedsloven og standardvedtægternes § 7.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen