Min datter er blevet opsagt uden lovlig grund!

Min datters udlejer har med omgående virkning sagt hende op med den begrundelse, at hun på trods af gentagne påmindelser ikke har dæmpet sig, ikke har overholdt hans påbud om ikke at have overnattende gæster og ikke at fremleje det ene værelse i sin toværelses lejlighed - hun har eget køkken og bad.

Ingen af disse påmindelser er givet skriftligt og der er ved indgåelse af lejemålet mundtligt aftalt (der findes ingen skriftlig aftale) at hun i henhold til lejelovens kapitel 12, § 69 stk. 1, kan fremleje 1 værelse (dele lejlighed med én anden person).

Dette har hun gjort og da der blev problemer med udlejer (han kunne ikke godkende den indtagne lejer) fraflyttede vedkommende med dags varsel for ikke at sætte min datters lejemål på spil.

Alligevel er hun nu opsagt i henhold til lejelovens kapitel 14, §93 punkt g, samt §95 og han har krævet, at hun er ude med een dags varsel ellers vil hendes ting blive flyttet og opmagasineret for hendes regning.

Er dette lovligt??

Svar:

NEJ, det er klart ulovligt. Udlejeren har ingen som helst mulighed for at flytte din datters ting og få dem opmagasineret for hendes regning.

Efter det oplyste kan udlejeren slet ikke komme igennem med en ophævelse på den anførte baggrund.

Derfor bør din datter straks sende udlejeren et anbefalet brev, som hun - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor hun understreger, at udlejeren ikke har noget grundlag for at ophæve hendes lejemål, da hun aldrig har fået skriftlige påmindelser, og da hun har ret til at have overnattende gæster, lige som hun - hvis hun skulle ønske det - har ret til at videreudleje et værelse i henhold til lejelovens § 69.

Din datter kan tilføje, at da hun bor uden en skriftlig lejekontrakt, gælder samtlige regler i lejeloven for hendes lejemål!

Du er velkommen tilbage her i brevkassen, hvis udlejeren fortsætter med at lade hånt om lejeloven.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund