Et medlem af grundejerforeningen nægter at betale!

Vi har et genstridigt medlem af vores grundejerforening. På hans skøde er der tinglyst medlemskab af grundejerforeningen.
 
Denne gennemfører de lovlige valg mv. og kører i øvrigt med lave omkostninger.
 
Desværre nægter medlemmet at betale og han henviser til "Grundloven" samt en dom, hvor en er blevet frikendt for "foreningstvang" (Københavns Brandvæsen?).
 
Hvilke muligheder har vi for at opkræve medlemsgebyret - og kan der hentes hjælp til dette fra det offentlige ? (Det drejer sig om kr. 225 på halvår !)
 
Svar:

Afgørelsen om Københavns Brandvæsen er den ret berømte problemstilling med den københavnske brandmand Max Blicher Hansen, der ikke ville være medlem af en fagforening. Den sag har imidlertid intet med denne problemstilling at gøre.
 
Hvis der er tinglyst pligt til medlemskab af grundejerforeningen, så ER der medlemspligt, og I vil kunne gennemføre et krav om betaling på helt sædvanlig måde mod den genstridige.

Det kan da godt være, at han ønsker en egentlig retssag, hvor han vil gøre gældende, at en sådan pligt er grundlovsstridig. Det vil han efter min bedømmelse ikke have en kinamands chance for at gennemføre.
 
Det vil være en sædvanlig inkassosag og en sædvanlig retssag, hvis han protesterer. I vil vinde den, og i sidste ende vil det være et spørgsmål om at sætte hans hus på tvangsauktion for at inddrive beløbet.
 
Man skal selvfølgelig altid være lidt forsigtig med omkostningerne, når det drejer sig om så små beløb. Omvendt er der vel noget principielt i, at alle skal betale.
 
I har ikke mulighed for at få dækket omkostningerne udefra, så vidt jeg kan se.
 
Mit råd er at true kraftigt med inkasso og derefter gå til Jeres lokale advokat, der vil kunne hjælpe Jer. (Hvis I er så heldige at have en advokat med i grundejerforeningen, kunne det være, at han ville være "flink" m.h.t. omkostningerne).
 

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard