Må udlejer foretrække kvindelige lejere?

Jeg bor i et klubværelse, som jeg ønsker at fraflytte. Jeg har aftale med udlejer om selv at finde en ny indflytter, hvilket jeg har gjort i dag. Den nye indflytter er en ung mand, men min udlejer kræver nu,  at indflytteren skal være kvinde.
 
Der er 6 klubværelser i ejendommen. Tidligere i år er to andre kvinder fraflyttet, og de har begge to fundet mænd som nye indflyttere. Dette bruger min udlejer nu som argument over for mig. Jeg mener dog, at det er i strid  med ligestillingsloven at afvise en lejer udelukkende på grund af dennes  køn. (Han kender ikke vedkommende, ligesom han ikke på forhånd har kendt  nogen anden, der er flyttet ind i værelserne.)
 
Jeg vil høre, hvad jeg evt. kan gøre. Jeg kunne naturligvis bare finde en kvinde, der er interesseret i værelset, men det strider mod mine principper at afvise den interesserede mand på grund af køn.

Svar

Jeg er enig i, at en sådan afvisning er i strid med ligestillingsloven, så  jeg synes, du skal gøre følgende:
 
Send din udlejer et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde -  beholder en kopi af, og hvor du orienterer ham om, at du i overensstemmelse  med jeres aftale og den hidtidige praksis i ejendommen har fundet en ny  lejer, der overtager lejemålet pr. den pågældende dag.

Du kan tilføje, at du ønsker en skriftlig bekræftelse på, at du bliver  frigjort pr. den pågældende overtagelsesdag, hvor den nye lejer overtager  lejemålet.
 
Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund