Har man krav på en plejehjemsplads?

I hvilket omfang er en kommune forpligtet til at stille plejehjemsplads til rådighed for ældre borgere?

Spørgsmålet er foranlediget af to ældre slægtninges aktuelle situation.

Den ene er efter hospitalsophold blevet sendt hjem i egen bolig med støtte i form af hjemmehjælp. Da vedkommende går og kalder på længst afdøde ægtefælle, kan det forstås, at løsningen ikke findes forsvarlig.

Den anden, ligeledes enke (87), lider af knogleskørhed og er efter nylig overstået sygdom blevet meget betænkelig ved at bo i ældrebolig med kun et ugentligt besøg af hjemmehjælper.

Svar

Efter bistandsloven (§ 79) har kommunen pligt til at sørge for døgntilbud - og herunder plejehjemspladser - til personer som af helbredsmæssige grunde har behov for det. Derfor har dine slægtninge krav på plejehjemspladser, hvis det ud fra lægelige og sociale vurderinger bliver fastslået, at "de har behov for det".

Umiddelbart lyder det til, at i hvert fald den "forvirrede" - eller senile? - slægtning har en akut behov for at få en plejehjemsplads. Og det kan du måske fremskynde ved at anmode kommunens sociale udvalg om hurtigst muligt at stille en plejehjemsplads til rådighed, da det - og gerne med en mere konkret begrundelse - må anses for komplet uforsvarligt at lade vedkommende forblive i sit eget hjem.

Du har krav på en skriftlig begrundelse, som eventuelt kan indbringes for Det Sociale Ankenævn.(hvis den går dig/jer imod i første ombæring).

Med venlig hilsen

Erik Frodelund