Må udlejeren opsige mig og selv flytte ind?

Jeg har tidligere fået besvaret spørgsmål vedr. lejeloven og har nu fået følgende spørgsmål fra min nabo.

Jeg har i 5 1/2 år boet til leje i en 2 families ejendom, ejeren har haft den i ca. 14 år.
Den anden lejer er flyttet og ejeren er selv flyttet ind i denne lejlighed.

Ejeren har mundtligt meddelt mig, at jeg kan vente en opsigelse, da han selv ønsker at bebo hele ejendommen.

Kan udlejer sige mig op med denne begrundelse og på hvilke vilkår, opsigelsesvarsel m.v.?

Hvor lang opsigelsesvarsel har jeg overfor udlejeren, efter at denne har sagt mig op?

Kan udlejer kræve 3 mdr. husleje ved opsigelse, både når jeg bliver sagt op og når jeg selv siger op?

Kan ejeren uden at søge om det, nedlægge en lejlighed, fordi han selv vil bebo hele ejendommen ?Svar:
 
Når udlejeren selv bor i ejendommen, har han - desværre for dig - ret til at opsige dit lejemål med et års varsel, se lejelovens § 82 litra b og § 86, stk. 2 under denne linjes lovsamling.

Udlejeren skal ikke angive nogen begrundelse, men han kan ikke få kommunens tilladelse til at nedlægge lejeboligen, fx ved en sammenlægning med den anden bolig i ejendommen, medmindre lejligheden er blevet tom som følge af lejerens frivillige fraflytning.

Eller sagt på anden vis, så skal han foretage en ny udlejning, når du flytter, hvis du flytter, fordi udlejeren har sagt dit lejemål op.

Selv om du modtager en opsigelse med et års varsel, kan du fortsat benytte din ret til at opsige lejeaftalen med tre måneders varsel, se lejelovens § 86 stk. 1.

Du skal betale husleje i opsigelsesperioden på de tre måneder, men flytter du i god tid, før perioden udløber, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje for at begrænse dit huslejetab, se lejelovens § 86 stk. 3.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund