Ejerforeningen vil indrette festlokale under mit soveværelse!


Hej,

Ejerforeningen, hvori jeg bor, har besluttet at indrette festlokale under mit soveværelse. Der er derfor meget støj hver weekend. Har jeg nogen mulighed for at fa nedlagt festlokalet?

Jeg mener, at det har forringet værdien af min bolig.
Har jeg mulighed for at søge erstatning af ejerforeningen for dette værditab?

Svar:

Jeg forstår godt, at du ikke vil acceptere ændringen med de gener som det vil medføre.

Jeg vil tilråde at du for det første retter henvendelse til miljøkontrollen (kommunens teknik- og miljøafdeling) for at få oplyst, om den kan nedlægge forbud eller udstede retningslinier for hvor meget, der må støjes og hvornår.

For det andet vil jeg tilråde, at du skriver til bestyrelsen og meddeler, at du vil fremsætte erstatningskrav overfor foreningen, hvis der indrettes festlokale under din lejlighed.

Erstatningskravet må naturligvis være mindst svarende til det værditab som du må forudse din lejlighed får.

Hvis bestyrelsen afviser, mener jeg, at der er grundlag for en retssag med påstand om erstatning.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen