Må ejerforeningen fjerne og sælge min cykel? 

For kort tid siden bad ejerforeningen beboerne om at sætte pernillamærker på deres cykler i ejerforeningens fælles kælderrum. 

Jeg var bortrejst på dette tidspunkt og vidste derfor ingenting. 

Da jeg kommer hjem fra ferie, fik jeg at vide, at min cykel var fjernet af repræsentanter fra ejerforeningen og politiet i fællesskab, og at min cykel var blevet solgt på politiauktionen. 

Må jeg bare acceptere tabet af min cykel?

Må ejerforeningen gerne fjerne cykler på den måde?

Svar:

Mange ejerforeninger og udlejere døjer med opfyld i kælderen. Det er efter min opfattelse derfor legitimt, at der foretages en rydning som beskrevet.

Men rydningen skal meddeles med rimelige varsel, netop for at undgå en situation som denne. Har varslet været for kort - længden må beror på en konkret vurdering, men kortere end 1-2 måneder er næppe acceptabelt - må ejerforeningen være ansvarlig for dit tab, som ikke er værdien af cyklen på auktionen, men genanskaffelsesprisen. 

Har eller burde ejerforeningen haft en konkret viden om at cyklen var din og desuagtet overgivet den til politiet som hittegods, er ejerforeningen, uanset varslet måtte have været rimelig, ansvarlig også.

Har varslet omvendt været rimeligt og ejerforeningen uden viden om, at cyklen var din, må du efter min opfattelse holde dig til, hvad der indkom på auktionen.


Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)