Hvem skal betale for skaden på min håndvask?

Vi bor i en lejet lejlighed, som ejes af en boligforening.
 
Forleden var jeg så uheldig at tabe en fyldt dåse  barberskum ned i vasken, hvorved et stykke blev slået af.
 
Mit spørgsmål er nu, om det er mig eller  boligforeningen som skal betale udskiftningen af vasken.
 
Jeg har ikke kunnet finde noget om det i min lejeaftale. Heller ikke i vores beboermappe, hvor der ellers er masser af regler for vedligeholdelse mv. har jeg kunnet finde noget.
 
Jeg håber I kan give mig et hint om, hvordan jeg står.

Svar:

Svaret er enkelt: DIG!

Vedligeholdelsespligten af vaske og anden sanitet er som udgangspunkts udlejers, men du har handlet ansvarspådragende, hvilket gennembryder vedligeholdelsesfordelingen.

Hør dog udlejer, om denne har en forsikring, der dækker.


Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)