Hvem skal betale for vandskaden i min andelslejlighed?

Jeg bor i en andelslejlighed i København. For cirka 1½ måned siden opdagede jeg en vandskade på mit badeværelsesloft. Loftet var meget fugtigt og malingen var begyndt at krakelere. Der flyder ikke direkte vand ned på mit badeværelse, men loftet er konstant fugtigt.

En maler har set på loftet og han konstaterede med sikkerhed at vandet kommer oven fra dvs. fra min overbos badeværelse, som ligger lige over mit.

Nu er spørgsmålet, hvem skal tage ansvaret for at denne skade bliver bragt i orden (loftet skal males om)?

Formanden for andelsforeningen siger, at det udelukkende er en sag mellem mig og min overbo.

Mit forsikringsselskab siger, at det er andelsforeningens forsikring, der skal dække.

Administratorselskabet siger, at det i hvert fald ikke er andelsforeningens forsikring, der skal dække. 

Hvem skal jeg tro på? Hvad skal jeg gøre ?

Hvad hvis min overbo nægter at reagere på mine henvendelser ?

Jeg savner et sted hvor jeg kan få ren besked om, hvordan jeg præcis skal handle.
 
 På forhånd tak !


Svar:

Jeg kan godt forstå du er forvirret over de forskellige svar fra dit forsikringsselskab, fra administrator og fra formanden.

Hvem der har ret afhænger først og fremmest af årsagen til skaden, men derudover også af foreningens og dine forsikringer.

Jeg må indledningsvis påpege, at du ikke må begynde at få malet dit loft før du kender årsagen til fugten. Der må jo være en utæthed, enten fra vandrør, fra afløb, eller i overboens gulv.

Hvis badeværelset hos overboen på et tidspunkt er blevet renoveret er det ikke utænkeligt, at skaden kan stamme fra ulovlige vand- eller afløbsinstallationer, eller forkert udført gulv.

I så fald kan overboen blive erstatningsansvarlig hvis det er udført i hans ejertid. Hvis det er udført af en tidligere ejer, og den nuværende ikke er bekendt med de ulovlige forhold, er ansvarsforholdet mere kompliceret.

Problemet kan også være opstået som følge af tærede vandrør eller afløbsrør i etageadskillelsen, og i så fald er det foreningen, eventuelt dens forsikringsselskab, som er ansvarlig.

Dit eget forsikringsselskab vil næppe have noget dækningsansvar, men derimod kan det være at dit forsikringsselskab skal yde retshjælpsdækning, hvis der bliver en tvist mellem dig og enten overboen eller foreningen.

Du bør naturligvis indledningsvis rette henvendelse til overboen for at høre dennes kommentarer, men derefter er det ofte en situation som kræver advokatbistand.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen