Må udlejer udøve sex-chikane?

Jeg har en veninde som her lejet et halvt hus for ca. 1 måned siden. Der bor hun alene efter nylig endt skilsmisse, sammen med sin 2 år gammel datter.

Problemet er, at udlejer gentagede gange er kommet med nærgående tilbud til hende, om ikke hun ville dyrke sex med ham!

Første gang blev hun noget forbavset, da det var den samme dag, hvor hun havde skrevet under på lejekontrakten. Hendes svar var, at det ville hun på ingen måde og at hun aldrig ville høre tale om det igen.

Det er så sket, at han er kommet uanmeldt fordi han lige "skulle et eller andet" og samtidig så er kommet med sine perverse og nærgående spørgsmål til hende vedr. sex med ham.

Kan han tillade sig at komme rendende sent om aftenen (efter klokken 21) uden nogen grund ?

Og hvad kan hun gøre for at stoppe denne "sexchikane" ??

Hun har fået udskiftet alle låsene i huset for egen regning, men han påstod at han skulle have en nøgle til huset, men det har han ikke fået.

Det er temmelig belastende for hende, da hun trods alt har andet at tænke på.

Svar:

Din venindes udlejer har IKKE krav på at have en nøgle til lejemålet, lige som han heller IKKE kan forlange at komme ind i det lejede, uden det er varslet på korrekt vis i forvejen, se lejelovens § 55 under denne linjes lovsamling.

Fortsætter udlejeren verbale sex-angreb (eller overgreb), kan din veninde sende ham et anbefalet brev, som hun - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor hun forlanger, at han øjeblikkeligt stopper med at fremsætte sådanne tilbud og med at komme rendende uden lejeretlig grund, idet eventuelle reparationer m.v. i lejemålet skal varsles i forvejen.

Din veninden kan slutte brevet med, at hvis sex-chikanen fortsætter, anmoder hun politiet om at give ham et påbud om straks at ophøre med den omtalte adfærd.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund