Må min nabo bygge en mur i skel?

Hvor lang en mur og hvor høj, må man bygge i skel?

Kan man bygge uden naboens accept ?

Det drejer sig om vores nabo, som ikke ønsker at tale med os. Han er gået i gang med at bygge en mur i skel. I forvejen har han bygget en garage, som
rager en lille smule ind på vores grund, med et hjørne. Det meste af fælles skel bliver således bebygget, da vi også har et cykkelskur og en carport som dog er ca. 50 cm inde på vores grund.

Naboen har nu gravet ud, så der også er gravet ud langs vores cykelskur og carport. Så han sandsynligvis vil bygge muren også hen langs disse og
ikke kun hvor der er åben i skel. 

Vi ved ikke hvordan vi skal forholde os. Da han ikke har nævnt noget til os om byggeriet. Og vi ved ikke hvordan vi står i tilfælde af handel med
huset. Når der er alt det byggeri.

SVAR:

I skal straks meddele naboen, at han ikke må bygge en mur i skel, da I på ingen måde kan acceptere en mur som et såkaldt fælles hegn.

Nægter naboen at følge jeres ønske, kan I anmode hegnssynet træffe afgørelse om, hvordan fælleshegnet skal være, fx en ligusterhæk i 1,8 meters højde, se hegnslovens § 7 under denne linjes lovsamling.

Naboens garage må ikke rage ind over jeres grund. Gå eventuelt til kommunens teknisk forvaltning og bed om aktindsigt i naboens byggesag - hvad angår garagen - og bed derefter forvaltningen sørge for, at byggeriet er opført i overensstemmelse med byggelovgivningen og uden at rage ind over jeres grund!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund