Skal vi som lejere betale for mangler ved bruseniche?

Hej Brevkasse,

Min kone og jeg er netop flyttet fra en lejet lejlighed hvor vi har boet i  tre år. Vi sagde lejligheden op til fraflytning d. 1 juli 2000. Ugen inden var vi  flyttet og lejligheden var gjort i stand (rengjort). Udlejer ringede og fortalte at det hele så fint ud.

Men efter en uges tid ringer de igen og siger at der er nogle problemer med en udluftningsblæser i soveværelset. Mens vi boede i lejligheden er der blevet sat en udluftningsblæser op i soveværelset over brusenicen. Denne har mistet en kontakt til at indstille hvor fugtig luften skal være før den går i gang, og udlejer siger at da det er sket imens vi har boet i lejligheden er dette vores ansvar og vi skal derfor betale for udbedringen af denne.

Desuden modtog vi en opringning fra udlejer d. 10 juli om at der var et hul for neden i brusenichen, som de også mener at vi skal betale for. Jeg har bare været af den opfattelse at når lejligheden er fraflyttet og udlejer har godkendt lejligheden er den definitivt godkendt og udlejer kan ikke "komme  rendende" hele tiden og fortælle, at dette og hint er galt.

Jeg vil i samme åndedrag fortælle at udlejer tilbageholder vores depositum,   indtil de mener at de har "fundet" alt.

Jeg sagde til udlejer inden fraflytning at jeg gerne sammen med dem ville gennemgå lejligheden for at vi kunne diskutere tingene sammen. Men de har selv gennemgået lejligheden og på det tidspunkt sagde de at alt var ok. Derefter er alt det andet fremkommet.

Nu vil jeg gerne spørge om :

Har de ret til at tilbageholde vores depositum?

Skal vi betale for udluftningsblæser?

Skal vi betale for bruseniche?

SVAR:

Generelt vedrørende fraflytningsproblamatikken kan siges følgende:

1) Udlejers krav mod lejer (mangelsindsigelser) skal være gjort gældende senest 14 dage efter lejers fraflytning, såfremt udlejer på dette tidspunkt fik nøglerne/adgang til det lejede og såfremt lejer har oplyst ny adresse. Er mangelsindsigelsen fremkommet for sent har udlejer ikke noget krav. Udlejer fortaber dog ikke mangelsindsigelsen, såfremt manglen var skjult.

2) Har der været foretaget flyttesyn hvor lejemålet blev godkendt, eller har udlejer på anden måde tilkendegivet at lejemålet var kontraktmæssig kan udlejer ikke efterfølgende gøre mangler gældende som udlejer ved anvendelse af almindelig omhu kunne have konstateret (synlige fejl og mangler). Lejer har dog bevisbyrden for at udlejer har godkendt lejemålet.

3) Lejemålet kan ikke kræves afleveret i bedre stand (helhedsvurdering) end modtaget.

4) Mangler ved lejemålet som ikke skyldes lejers forhold, er lejer som udgangspunkt ikke ansvarlig for. Har lejer den indvendige vedligeholdelse er lejer dog også ansvarlig for hændelige skader på malede flader og tapet, hvorover der haves vedligeholdelsespligt. Skyldes problemet - f.eks. fugtskjolder - lejemålet selv, er lejer ikke ansvarlig for udbedringen af dette forhold uanset lejer iøvrigt er forpligtet til at vedligeholde lejemålet/istandsætte dette ved fraflytning.

5) I regulerede ejendomme, dvs. ejendommen, hvor Boligreguleringsloven finder anvendelse, kan lejer bede Huslejenævnet om at vurdere lejers istandsættelsesforpligtelse og tilbagebetaling af depositum.

Jeg vil anbefale, at du straks retter henvendelse til Huslejenævnet og beder nævnet foretage besigtigelse. Samtidigt bør du tilskrive udlejer og understrege at mangelsindsigelserne ikke kan godkendes og at du opfordrer ham til ikke at foretage en afhjælpning inden Huslejenævnet har foretaget besigtigelse. Hvis kan alligevel gør det, må han have bevisbyrden for manglerne.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)