Kan jeg kræve, at sælger sætter andelslejligheden i stand?

Da jeg netop skal til at investere mine sparepenge i en andelslejlighed, har jeg følgende spørgsmål:

- Kan sælger medtage fx. køleskab og komfur ? , og i bekræftende fald, bør jeg da ikke kunne kræve, at andelsboligforeningen indsætter tilsvarende inventar ?

- Kan jeg som køber kræve, at gulvene bliver afhøvlet på sælgers/andelsboligfoeningens regning ? , samt at andelslejligheden overleveres nymalet (hvid) ?

- Kan jeg kræve, at andelsboligforeningen udbedrer eventuelle mangler ?

Tak for en god service !

SVAR:

Medmindre den pågældende andelsboligforenings vedtægter bestemmer andet, er der ikke krav om, at der skal medfølge køleskab og komfur. Tværtimod bestemmer lom om andelsboligforeninger i § 5 stk 10, at sælger ikke kan forlange, at inventar og løsøre skal medfølge, medmindre det er "særligt tilpasset eller installeret".

Som udgangspunkt har du ingen krav på, at lejligheden skal istandsættes inden din indflytning. Lejligheden vurderes i den stand den er, og derefter må du selv sørge for istandsættelse for egen regning. I nogle tilfælde ses det dog, at bestyrelsen inden en indflytning forlanger, at lejligheden sættes i rimelig stand, og specielt i lovlig stand for så vidt angår el og vand-installationer.

Det er heller ikke foreningen, som skal udbedre mangler, men derimod sælger. Hvis du ved overdragelsen er bekendt med manglerne, kan du ikke bagefter kræve noget hos sælger i den forbindelse, så aftalerne skal klarlægges i forbindelse med overdragelsen.

Det forekommer mig, at du tror, at vedligeholdelsesregler i andelsboligforeninger svarer til, hvad der er gældende i udlejningsejendomme, men det er langt fra tilfældet.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen