Må min udlejer forhøje lejen på grund af skatter og afgifter med tilbagevirkende kraft?

Mit spørgsmål går på, når en udlejer forhøjer huslejen p.g.a. afgifter og skatter, hvordan skal den forhøjelse betales.

Udlejer har nemlig fra d. 1/1-2000 og frem til 1/9-2000 - altså med tilbagevirkende kraft - krævet huslejeforhøjelse, med betaling af hele beløbet til september på ca. kr. 2400. Han har varslet huslejeforhøjelsen d. 30/5-2000.

Skal man normalt ikke have det oven i sin husleje, så man ikke mærker den store forskel. At skulle betale en næsten hel husleje på engang det er da ikke rigtigt vel????

Han har givet os 6 uger til at klage i, han har beskrevet i sit brev at det   vedrører skatter og afgifter §§50 men ellers ikke begrundet det mere.

SVAR:

En udlejer kan godt kræve en lejeforhøjelse med tilbagevirkende kraft, når det gælder skatter og afgifter - men dog kun fem måneder tilbage i tiden, læs lejelovens § 50 stk. 3 under denne linjes lovsamling.

Men - og med stort: MEN - kravet om lejeforhøjelse SKAL "indeholde en beregning af, hvorledes ændringen af lejen fremkommer", og når kravet ikke gør det, så er det ugyldigt, dvs. uden retsvirkning af nogen art.

Du kan derfor sende din udlejer et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du skriver, at du ikke kan godkende lejeforhøjelsen, idet kravet på ingen måde opfylder lejelovens formkrav og derfor er ugyldigt, dvs. uden retsvirkning af nogen art.

Efter lejelovens § 50 stk. 4 skal kravet "indeholde en beregning af, hvorledes ændringen af lejen fremkommer", og det gør det ikke!

Når udlejeres krav er ugyldigt, mister han muligheden for at foretage en ny varsling med tilbagevirkende kraft, idet der nu er gået mere end fem måneder, siden ejendomsskatterne blev forøget.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund