Må vor nabo installere en kattealarm?

Vi er en familie på 4 bosiddende i et rækkehuskvarter/ejerboliger.

Vor nabo, som flyttede ind nogenlunde samtidig med os for 2 år siden, har efterhånden leveret et utal af "happenings": Først klaprede vores postkasse i blæsevejr, den skiftede vi ud samme dag, så krævede han efter at have trukket snore fra husadskillelse ud til skel, at vi lagde vores nylagte fliser i carporten om, da de efter hans opmålinger lå 11/2 cm inde på hans grund (havde man trukket snoren venstre om skelpælen, havde det været i vores favør!), så vi lagde det om, senere var det naboerne til den anden side, der ikke måtte grille osv.

Han er, ligesom vi, katteejer. Han vidste, ligesom vi, at der ikke var forbud mod kattehold i bebyggelsen. Han havde kat med fra starten, vi anskaffede vores for 1/2 år siden. Nu er han gal over, at der ligger katte på hans kølerhjelm, dels fordi én af dem har tisset ind gennem bilens luftindtag (og det må da også være ubehageligt at lugte til), og dels fordi de efter sigende laver ridser i hans bil. Han beskylder vores kat for at være ophavsmand til begge dele, men da vores hankat er neutraliseret, lugter dens urin ikke, ligesom den ikke strinter. Der er et hav af katte her, på begge sider af hans hus, så det kan lige så vel være én eller flere af dem, måske endda hans egen.

Frem til pointen: Naboen har nu i forrige weekend sat en form for kattealarm op i sit skur - den sender meget høje og kraftige lydsignaler ud, rettet mod bilen, med henblik på at jage kattene væk. Han har ikke meddelt os, at han har sat den op. Vi erfarede det selv, idet både min mand og min søn er meget generet af de høje skingre toner, og ingen af dem kan holde ud af opholde sig på den side af huset - hvor bl.a. legepladsen ligger - når alarmen er sat til. Åbenbart er det ikke kun katteører, der kan registrere tonerne! Naboen foreslog modvilligt, da min mand venligt men bestemt meddelte, at den alarm med lyd kunne han under ingen omstændigheder acceptere, og den ville fratage ham alle de timer, vi kunne nyde i den del af haven, så at lade alarmen være tændt om natten. Dette har så fungeret i godt 2 ugers tid, min mand hører den om morgenen, når han kører på arbejde, men det er så kort tid, han opholder sig ude, at det er til at leve med.

Her til aften, kl. 18.45, registrerer min mand så med det samme, han kommer ud for at lege med vores datter udenfor, at alarmen er tændt. Da det er helt uudholdeligt for både ham og børnene, henvender han sig til naboen og beder denne slukke den. Han svarer, at alarmen er tændt, fordi han har set "vores fede kat" (den er nu ikke overvægtig!) sidde på hans kølerhjelm, og der er også kommet ridser i lakken. Nu har min mand sagt, at hvis det er holdningen, bliver vi nødt til at gå videre med det - det kan ikke være rigtigt, at den forhave, vi netop har bekostet kr. 30.000,- på at få lavet til en god oase om aftenen, nu er ubrugelig for de fleste af os (jeg er den eneste, der ikke kan høre alarmen her i familien). Naboen slukkede meget modstræbende alarmen, men vi venter os nu det værste fra hans side og ser
med gru sommeren i møde. Derfor: Er sådan en alarm overhovedet lovlig?

SVAR:

Det er da noget af en nabo, I må døje med!

Jeg har aldrig hørt om en sådan kattealarm, og jeg har vanskeligt ved at forestille mig, den kan være lovlig, dvs. i overensstemmelse med miljølovgivningen regler om støjforurening.

Prøv eventuelt at tage en snak med kommunens tekniske forvaltning, der er den såkaldte miljømyndighed, og som skal tage sig af klager over støjforurening.

Jeg kan desværre ikke anvise jer nogle klare løsninger, for der findes desværre naboer, som dansk lovgivning kun i begrænset omfang har taget højde for!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund