Kan bestyrelsen vælge vurderingsmanden ved salg af min andelslejlighed?

Jeg har en andelslejlighed, som jeg er ved at sælge.

1. Bestyrelsesformanden har forlangt, at vi skal bruge en bestemt vurderingsmand fra et rådgivende ingenørfirma til at vurdere lejligheden, samt at jeg skal betale for vurderingen.

Kan bestyrelsesformanden forlange, at vi skal bruge en bestemt vurderingsmand, til at vurdere lejligheden?      

Skal jeg betale for vurderingen, når jeg ikke selv kan bestemme firmaet, der skal vurdere lejligheden?

2. I  besigtigelsesrapporten står, at køber skal kontrollere gulvbræddernes stand under de fast pålagte tæpper.

Er det køber, der sætter niveau for gulvenes stand?
 
Er jeg forpligtiget til at betale, hvis  køber ikke  mener, at gulvenes stand ikke er i orden?

3. Der er  ting i besigtigelsesrapporten, som er nedskrevet til 0 kr.

Er det lovligt,at forlange tingene sat i stand for min regning, f.eks. brusekabine, vægfliser?.

SVAR:

Der er intet odiøst eller usædvanligt i, at bestyrelsen forlanger en bestemt vurderingsmand benyttet til gennemgang og vurdering af andelsboliger. Tværtimod indebærer det den meget store fordel, at det sikrer en ensartet vurdering ved forskellige overdragelser i samme andelsboligforening.

Det er almindeligt, at det er sælger, der betaler vurderingsudgiften, men i nogle foreninger deles udgiften mellem sælger og køber. Du må undersøge vedtægterne nærmere for at se, hvad der er nedfældet af bestemmelser om overdragelse af lejligheder.

For så vidt angår gulvene, er det naturligvis ikke køber, som ensidigt sætter niveau for gulvenes stand. Bestemmelsen skal opfordre køber til straks efter overtagelsen at kontrollere f.eks. skjulte konstruktioner som gulve, der har været dækket af tæpper. Det er for at undgå, at indsigelser fremkommer længe efter overdragelsen, hvilket kan give usikkerhed om ansvarets placering.

Tidligere udførte forbedringer i en andelsbolig, kan sagtens været nedskrevet til kr. 0, men alligevel kan bestyrelsen forlange, at mangler eller defekte installationer eller bygningsdele udbedres for sælgers regning, f.eks. en defekt brusekabine eller knækkede eller løse vægfliser.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen