Kan vi opløse andelsboligforeningen og etablere ejerlejligheder i ejendommen?

Mit spørgsmål går kort på, hvilke regler gælder der ved ophævelse af en andelsboligforening med henblik på oprettelse af en ejerforening med individuelt ejede lejligheder.

SVAR:

Det er ikke muligt at opdele en ejendom tilhørende en privat andelsboligforening i ejerlejlighder. Det fremgår af § 10, stk. 2 i Lov om Ejerlejligheder. Denne bestemmelse blev indført i 1977 af lovgiverne for at forhindre sådanne omdannelser.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen